Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη εγκρίθηκε στις 11 Νοεμβρίου πίστωση 4.950 για τα είδη συντήρησης και επισκευής του υπηρεσιακού του οχήματος μετά από τροχαίο. Επίσης άλλα 2.000 ευρώ για τις εργασίες επισκευής και συντήρησής του .Δηλαδή ο συντονιστής υπέγραψε δυο αποφάσεις 6.950 ευρώ για τα υλικά και τις εργασίες επισκευής του υπηρεσιακού του οχήματος.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπως ορίζουν ο ν. «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου» , προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έπειτα από σύγκρουση με όχημα του Δημοσίου, δικαιούνται αποζημιώσεως συμφώνως με το Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που έχει διενεργήσει λειτουργός ο οποίος έχει οριστεί με σχετική απόφαση και το ύψος της προκύπτει από την Έκθεση Εκτιμήσεως Ζημιών της Πραγματογνωμοσύνης που υποβάλλει, επίσης οριζόμενος με σχετική απόφαση, λειτουργός.

Δεν γνωρίζουμε στο εν λόγω τροχαίο αν το κρατικό όχημα ήταν υπαίτιο ή όχι για το τροχαίο, πάντως η όποια εκτίμηση πιστώνεται στις δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Δείτε τις αποφάσεις:

Απόφαση 1

Απόφαση 2