ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4/2022.
2) ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4/2022
3) ΟΣΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ) ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4/2022.