Επειδή το ΔΤ της Παρασκευής 1 Ιουλίου 2022 περιλαμβάνει κάποιες διατυπώσεις που ενδεχομένως δημιουργούν την ανάγκη για διευκρινήσεις, αναφέρουμε τα παρακάτω.

Η συνεδρίαση της Τοπικής Διοίκησης στην Καστοριά είχε συμβολικό χαρακτήρα. Στόχος να αναδειχθεί το γεγονός ότι ο δυτικός, μη λιγνητοφόρος άξονας της ΠΔΜ αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας με τις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Κοινό σημείο η μεγάλη εξάρτηση από μία οικονομική δραστηριότητα.

Στη συζήτηση ο κ Τσούκας παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κλάδος της γούνας, ακόμη και τη χρονιά με τον μικρότερο εδώ και δεκαετίες κύκλο εργασιών (2019), παραμένει μακράν ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο τοπικό ΑΕΠ.

Επιπλέον με πρωτοβουλία του ΟΕΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ Τσούκα, παρόντων μελών της Τοπικής Διοίκησης του ΟΕΕ, όπου συζητήθηκε η σκοπιμότητα χρηματοδότησης καινοτόμων προτάσεων που είχε ήδη στο παρελθόν καταθέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας στην ΠΔΜ προς ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Συμπεράσματα:
1. Ο κλάδος της γούνας θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας στην Καστοριά
2. Η αξιοποίηση και άλλων πλεονεκτημάτων της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε μια περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα καταστήσει την οικονομία, άρα και την κοινωνία της Καστοριάς, λιγότερο ευάλωτη.

Βασικό μειονέκτημα της ελληνικής οικονομίας είναι ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας. Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αποτελεί εδώ και δεκαετίες το ανεκπλήρωτο ζητούμενο. Εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι των θαλάσσιων μεταφορών (εφοπλιστές) και της γουνοποιίας που μάλιστα αποτελεί και έναν παραγωγικό – μεταποιητικό κλάδο με το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών να αφορά σε εξαγωγές.

Το 5ο ΠΤ του ΟΕΕ αντιλαμβάνεται ως αυτονόητο καθήκον την υποστήριξη του κλάδου της γούνας στη Δυτική Μακεδονία.

Για το Π.Τ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κοεμτζόπουλος