Έγραφες για τον αγώνα στο link https://event.athletopia.com/kastramountaintrail2024

 

Το 1o “Kastra Mountain Trail” τον Απρίλιο στα Σέρβια