Από το Μικρόβαλτο, το Τρανόβαλτο. το Λιβαδερό, την Βογγόπετρα και έως την Ελάτη, ένας κόσμος με μοναδικούς γεωσχηματισμούς αποτελεί ένα από τα σπάνια φαινόμενα παγκοσμίως

Από το facebook του Αργύρης Παφίλης