Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της «Ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Κοζάνης», προϋπολογισμού 2.490.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, που εδρεύει στην Κοζάνη με μέση έκπτωση 12,83%.

Το Πράσινο Ταμείο έχει εγκρίνει τη χρηματοδότησης ύψους 2εκ ευρώ για το έργο, ενώ ο Δήμος Κοζάνης έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και για το υπόλοιπο ποσό.

Δήμος Κοζάνης: Στο Πράσινο Ταμείο η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητήριου του ΔΑΚ