Από fb: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΜΕΡΩΝ ”Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ”