Μετά την πλήρωση τεσσάρων για τέσσερις ειδικούς συνεργάτες έρχεται και μία πέμπτη. Η πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης για θέματα οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθήκης, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς που γνωστοποίησε ο δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης.

Ι.Π.

Πλήρωση θέσεων για τέσσερις ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου Κοζάνης-Δείτε τις ειδικότητες