Με ελλείψεις στους καθηγητές χορού και κινηματογράφου που αναμένεται σύντομα να καλυφθούν ξεκίνησε το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης .Ελάχιστα είναι τα κενά στα μαθήματα γενικής παιδείας. Ήδη γίνονται εξάωρα και επτάωρα και πολύ κοντά είναι τα οχτάωρα , όπως προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Ι.Π.