Στις 3 Αυγούστου 2020 συστάθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MIPA PV ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MIPA PV ENERGY» με έδρα την Κυρακαλή  Γρεβενών. Διαχειριστής της ορίστηκε ο Παρασκευάς Μιχαηλίδης, γιος του Κυριάκου Μιχαηλίδη, κάτοικος Κοζάνης. Σκοπός της εταιρείας είναι  η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 η  MIPA PV ENERGY  πήρε βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 137, ισχύος 499,5 kW», συνολικής επιφάνειας 8.015τ.μ., στη θέση «Μάνα Νερού» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεσιανής. Η τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και το τοπογραφικό διάγραμμα συντάχθηκε από τον κ. Ιωάννη Μαλούτα, ανιψιό του δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 αποφασίστηκε από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλη Μιχελάκη η έγκριση επέμβασης επί Δημόσιας δασικής έκτασης της παρ. 8.015 τ.μ.  για την υλοποίηση του άνω έργου.

Επισυνάπτεται η σύσταση της εταιρείας, η βεβαίωση απαλλαγής και η απόφαση επέμβασης σε δημόσια έκταση.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Μάνα Νερού και για το Βαγγέλη Σημανδράκο – Τι γίνεται επί της οδού Δημοκρατίας 52;

Μάνα Νερού και για την κόρη του Λάζαρου Μαλούτα – Δυο φωτοβολταϊκοί σταθμοί στην ίδια περιοχή

«Τρεις αδελφές, τριπλό καμάρι» για το Βασίλη Μιχελάκη – Και τρεις εταιρείες φωτοβολταϊκών με έδρα την Κοζάνη

«Μάνα Νερού» για τις τρεις κόρες του Βασίλη Μιχελάκη – Ο πατέρας παραχωρεί εκτάσεις για τα φωτοβολταϊκά τους