Η Αφροδίτη όρθωσε λυγαριά

Με σμίλη διαλεκτή

Σμίλεψε λυγερό κορμί

Βαθιά σε κείνου τα σωθικά

Του πόθου άναψε φωτιά

Φλόγα έδωσε στη ζωή

Με πλούτη της ομορφιάς

Του νου και της καρδιάς

Ολοχρονίς τη λυγαριά ποτίζει

Νούφαρο π’ ανθίζει

Οπτασία που λαμπυρίζει

Μελώκολπη ηδονή

Ο έρωτας να την ποθεί

Σαν θεριό την κρύπτη να διαβεί

Αγγελικά να τραγουδεί

Αγγελικά να γαληνεύει

Χρυσόκεντη πορφύρα μεταξωτή

Της Αφροδίτης τέχνη διαλεκτή

Το θείο σκεπάζει κορμί

Μούσα μαγεύει τον ποιητή

Ιωάννης Αριστοτέλης Γκούμας
26-09-2022