Κύπρος

Της καρδιάς κτύπος

Κύπρος

Του παραδείσου κήπος

Μήτε ποδά, μήτε ποτζιεί

Δαμαί

Αν η γλώσσα μας χωρίζει

Να την κόψουμε

Βουβοί να γενούμε

Να ομιλούμε με τα μάτια

Τις σφικτές αγκαλιές

Το γλυκό φιλί

Αν η πίστη μας χωρίζει

Άπιστοι να γενούμε

Δεν είναι θεοί αυτοί που μας χωρίζουν

Θεός είναι Αυτός που μας ενώνει

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Σ’ αγαπώ

Ιωάννης Αριστοτέλης Γκούμας
01-10-2021