Κυρία ενδιαφέρεται για φύλαξη ηλικιωμένων στην Κοζάνη και στην ευρύτερη περιοχή.Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 0640 222.