Το ΚΤΕΟ , Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στη Λευκόβρυση είναι κλειστό αυτές τις μέρες ,διότι δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό λειτουργίας του. Όλα τα ΚΤΕΟ , δημόσια ή ιδιωτικά υπακούσουν σε πιστοποιήσεις ανεξάρτητων φορέων για τον εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτουν, τα διαδικασίες ελέγχου οχημάτων και την απαραίτητη στελέχωση.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση οι ελεγκτές των οχημάτων επιμορφώνονται στο Αριστοτέλειο το Μετσόβιο .Ορίζονται από την υπηρεσία, δίνουν εξετάσεις και εφόσον περάσουν , γίνονται ελεγκτές .Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει τεχνικός διευθυντής, τεχνικός υποδιευθυντής και ελεγκτής για να γίνει έλεγχος και να εκδοθεί δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Αυτή τη στιγμή είναι σε αναρρωτική άδεια ο τεχνικός διευθυντής. Όταν επιστέψει λογικά θα λειτουργήσει και πάλι η μία γραμμή του ΚΤΕΟ στη Λευκόβρυση, μιας και δεν υπάρχει απόφαση κλεισίματος.

Ιωάννα Παπαδημητρίου