ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Κατασκευαστική εταιρία με έδρα στην Κοζάνη αναζητά πολιτικό μηχανικό με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία για πλήρη απασχόληση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

  • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
  • Συντονισμός οικοδομικών συνεργείων
  • Σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων υπεργολάβων
  • Έρευνα αγοράς οικοδομικών υλικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. / T.E.I.
  • Εργασιακή εμπειρία 10+ ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση MS Office, Autocad

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6930898870
Email Αποστολής Βιογραφικών: [email protected]