«Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση»
Διδασκαλία, Διά Βίου Μάθηση, Συμπερίληψη και Καινοτομία
για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Καινοτομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «ΔιαΜόρφωσις», το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον – Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Καστοριάς, τον Δήμο Καστοριάς και την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.

Με κεντρική στόχευση την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, το Συνέδριο φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει πρόσφορο χώρο συνάντησης, συζήτησης και αμοιβαίας μάθησης για θέματα αειφορίας στην εκπαίδευση.

Για την Ελλάδα και παγκόσμια, η επίτευξη των ΣΒΑ είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική ευημερία, την εξάλειψη της φτώχειας, τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η συμβολή της ελληνικής εκπαίδευσης στους αναφερόμενους τομείς υπήρξε έως σήμερα πολύ σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις πρωτοπόρα. Όμως, όσο η κλιματική κρίση εντείνεται, όσο οι κοινωνικές ανισότητες μεγεθύνονται, όσο η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό να προάγει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τόσο πιο καίριος αναδεικνύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια στους ανθρώπους κάθε ηλικίας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που θα διασφαλίζουν την πραγμάτωση ενός περισσότερο βιώσιμου μέλλοντος.

Το Συνέδριο «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία, Διά Βίου μάθηση, Συμπερίληψη και Καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση» επιδιώκει να αποτελέσει μία ουσιαστική ευκαιρία συνάντησης μεταξύ εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακαδημαϊκών, ερευνητών, επαγγελματιών και ενεργών πολιτών από εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς, τοπικές αυτοδιοικήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ελλάδα, με στόχους την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, την ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών και ερευνητικών κατευθύνσεων, την εξοικείωση με σύγχρονες και λειτουργικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις για την προαγωγή της εκπαίδευσης για την αειφορία.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν 89 προφορικές εισηγήσεις, διαρθρωμένες σε εννέα (9) θεματικές ενότητες και θα υλοποιηθούν 7 βιωματικά εργαστήρια. Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται, επίσης, 5 προσκεκλημένες ομιλίες διακεκριμένων ερευνητών και πανεπιστημιακών.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/09/2023, στις 17:00, στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Δείτε εδώ το πρόγραμμα