Καλές διακοπές σε όλους…
Υπ’ όψη κι ανά δέκα λεπτά μέσα στην θάλασσα γιατί μαζον και στιγνον!! Χραζιτι χρόνους προσαρμογής…