Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους πολίτες πως, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, χωρίς να χρειάζεται η προσέλευση των πολιτών στα Αστυνομικά Τμήματα, με σκοπό την ταχεία εξυπηρέτησή τους προς αποφυγή της ταλαιπωρίας τους και λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.