Καθηγήτρια Μαθηματικών απόφοιτη του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, λύκειο και φοιτητές (στατιστική, αριθμητική ανάλυση κλπ) τηλέφωνο:6981849943. Αλεξάνδρα Τυριακιδου.