Κλείσαν τους λιγνίτες και δωρίζουν τα νερά (υδροηλεκτρικά).
Τα εδάφη με τα φωτοβολταϊκά το είχαν κάνει νωρίτερα με το ΣΔΑΜ
Αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση με τη διοίκηση της ΔΕΗ.
Για να συνεννοούμαστε…