Η ταβέρνα – steak house Άμπακος αναζητά προσωπικό για άμεση πρόσληψη για τις θέσεις:

  • Βοηθός ψήστη – κρύα κουζίνα
  • Σέρβις

– Πληροφορίες – εντός του καταστήματος