Συνάντηση μελών της Ενότητας πραγματοποιήθηκε σε καφέ της πόλης την  Τετάρτη το βράδυ χωρίς τον επικεφαλής Λάζαρο Μαλούτα.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ και άλλα  της τριανδρίας .Έχει ενδιαφέρον που κάποιοι θέλουν να παρουσιάζονται διαφοροποιημένοι από τη στάση του δημάρχου, αλλά αυτό δεν εκφράζεται στο δημοτικό συμβούλιο ούτε καν με την ψήφο τους . Η σιωπή τους μετά από τόσο διάστημα μεταφράζεται σε συμφωνία και όχι ως αντίθεση.

Ι.Π.