Η εταιρία Camino Design με έδρα την Κοζάνη αναζητά τεχνικό προσωπικό με γνώσεις τοποθέτησης γυψοσανίδας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 6906073 Κ.Σαμουκατσίδης.