Η Εταιρεία Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
« ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» αναζητά Λογιστή/ρια – Φοροτεχνικό.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης)
• Κάτοχος Άδειας λογιστή Α’ ή Β’ τάξης
• 3 χρόνια προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο
• Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
• Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ.
• Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο και γνώση προγράμματος EPSILONET θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Αποστολή Βιογραφικών στη Δνση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17- 50132 ΚΟΖΑΝΗ

EMAIL: [email protected], [email protected]