Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ενημερώνει τους καταναλωτές της πόλης Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, κατόπιν των παραπόνων που εξέφρασε μερίδα καταναλωτών-δημοτών, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Η Επιχείρηση φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την υγιεινή παροχέτευση του νερού μόνο μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή την αρχή του οικοπέδου σύνδεσης.

Για την εγκατάσταση από το φρεάτιο και εντός της οικοδομής, την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης (όπως π.χ. για την συντήρηση των σωληνώσεων, για την τοποθέτηση φίλτρων και τον καθαρισμό τους κ.λ.π.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε μηνιαία βάση ή και συχνότερα, λόγω αστάθμητων παραγόντων, γίνεται ανελλιπώς έλεγχος στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ώστε να δίνεται στους καταναλωτές καθαρό και υγιεινό νερό προς πόση και οικιακή χρήση, απαλλαγμένο από παντός είδους μικροοργανισμούς κ.λ.π., που μπορούν να βλάψουν τη Δημόσια Υγεία.

Τούτο επιτυγχάνεται κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε ετήσια βάση, για την ανάδειξη μειοδότη-εξιδεικευμένου εργαστηρίου, όπου πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό, μετά από δειγματοληψία, όπως ορίζει η εκάστοτε Νομοθεσία.

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, ενδεικτικές κ.λ.π), που παρακολουθούνται από τους αρμόδιους φορείς, όπως η ΔΕΥΑΕ, προκύπτουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και εξαρτώνται από τον όγκο του νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης παροχής που ανήκει το εκάστοτε σημείο δειγματοληψίας-υδροληψίας.

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό, ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού, είναι συνεχής και ενδελεχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Νομοθεσία και σε συνεργασία πάντα της ΔΕΥΑΕ με το εκάστοτε εξιδεικευμένο εργαστήριο, κατόπιν επίσημου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με το Τμήμα Υγιεινής της Π.Ε. Κοζάνης.

Τις τελευταίες δε αναλύσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δειγματοληψίας στις 03/04/2024, σας τις επισυνάπτουμε, προς γνώση και προς απόδειξη της αλήθειας των λεγομένων σας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ