Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας γνωμοδότησε αρνητικά για το αιολικό πάρκο ισχύος 44,85 MW στη θέση « ΣΚΟΤΕΙΝΟ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΑΒΔΕΛΑΤΟΥΡΛΑ » και των συνοδών του έργωv, στους Δήμους Βελβενδού & Κατερίνης από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ. Ακόμα όμως η δική μας υπηρεσία δεν έχει γνωματεύσει, μιας και δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και σωρεία ανάλογων υποθέσεων. Προηγούνται σύμφωνα με πληροφορίες του prlogos τουλάχιστον 10-15 υποθέσεις. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ισχυρών συμφερόντων και η θέση της δασικής υπηρεσίας έχει βαρύνουσα θέση. Βέβαια αν συνεχιστεί η καθυστέρηση , θα εκληφθεί ως θετική η γνωμοδότηση.

Μεταξύ άλλων η Διεύθυνση Δασών Πιερίας αναφέρει:

«Η συγκεκριμένη έκταση της επέμβασης χωροθετείται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου και εκτείνεται στην κορυφογραμμή των Πιερίων Ορέων (10 Α/Γ) και με επέκταση στις ανατολικές κλιτύες αυτών ( 3 Α/Γ), οι καταστροφικές επιδράσεις του έργου -με τις ασύμβατες “ξένες” κατασκευές σε μεγάλη κλίμακα- στην ποικιλομορφία και τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά του γυμνού τοπίου κατά μήκος της κορυφογραμμής, σε όλη την περιοχή ανάπτυξης του ΑΣΠΗΕ, θα αποτελέσουν ανεπανόρθωτη οπτική όχληση, ορατή από τις κορυφές του Ολύμπου, ο οποίος λόγω της ιδιαιτερότητάς του (Εθνικός Δρυμός, κηρυγμένος από την UNESCO ως “Διατηρητέο Μνημείο της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας”), χαίρει μεγάλης επισκεψιμότητας ανθρώπων από όλον τον κόσμο.

Τα Πιέρια Όρη είναι ταυτοποιημένα με τον κωδικό GR1250002, στο Δίκτυο «NATURA 2000» της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους χάρτες τύπων χερσαίων οικοτόπων όλες οι Α/Γ εγκαθίστανται εντός του οικοτόπου προτεραιότητας με κωδικό 6230 όπου αναπτύσσεται σπάνια βλάστηση με ενδημικά είδη ενώ και η ζώνη επέμβασης των Α/Γ επηρεάζει τους όμορους οικοτόπους προτεραιότητας με που συμβάλλουν στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η σπουδαιότητά των οικοτόπων, έγκειται στη σπάνια χλωρίδα τους και στα άριστης ποιότητας δάση μαύρης & δασικής πεύκης καθώς και το γεγονός ότι είναι μοναδική θέση ύπαρξης, στην Ελλάδα, για το φυτικό είδος Alchemillia mollis (αλχεμίλλη) της οικογένειας Rosaceae, επίσης απαντώνται στεπόμορφοι, βραχώδεις λειμώνες, οι οποίοι συνιστούν βιότοπο ορεινής πέρδικας συνεχώς μειούμενου πληθυσμού.

Η προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης των Α/Γ, κατά τη γνώμη μας, αντενδείκνυται για την κατασκευή και λειτουργία ΑΣΠΗΕ, θεωρώντας το μάλιστα ως «δυνητική απειλή» για τους εναπομείναντες πληθυσμούς της άγριας πανίδας, αφού βρίσκεται ανάμεσα αλλά και εντός τριών (3) ΚΑΖ Καταφυγίων Άγριας Ζωής. Η αλλαγή χρήσεων γης που θα επέλθει από τη μετατροπή των βοσκοτόπων σε πάρκο εγκατάστασης ανεμογεννητριών, θα υποβαθμίσει το βιότοπο τροφοληψίας, θα οδηγήσει σε οριστικό εκτοπισμό των ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας από την περιοχή των Πιερίων Ορέων, ακυρώνοντας τη συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000 και απειλώντας άμεσα την επιβίωση των αρπακτικών της ΖΕΠ.

Όσον αφορά την πανίδα, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην Ε.Ο.Α, κάποια από τα πτηνά, ιδιαίτερα τα αρπακτικά, είναι σπάνια και προστατεύονται αυστηρά από διεθνείς συμβάσεις. Ειδικότερα, σημαντική πιστεύουμε ότι θα είναι και η επίδραση του θορύβου στις συνήθειες και τη διαβίωση των ενδημικών και αποδημητικών πουλιών».

Ιωάννα Παπαδημητρίου