Η γιορτή της Ζωής

Στα μάτια σου

Έγινε γαλάζιος ουρανός
Ο ήλιος να ανατέλλει

Στα μάτια σου

Έγινε γαλάζια θάλασσα
Ο έρωτας να ταξιδεύει

Ιωάννης Αριστοτέλης Γκούμας
29-04-2022