Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ζυμωμένη με τον αγώνα για κυριαρχία, επικράτηση, αναγνώριση και αποδοχή μέσα στο σύνολο των ανθρώπων, ώστε να νιώσει εναρμονισμένη μέσα στην κοινωνία, να πραγματοποιήσει τους στόχους και τα ονειρά της και να γνωρίσει την ευτυχία.

Η αγάπη προς τις διακρίσεις είναι έμφυτη τάση στον άνθρωπο και ως κινητήρια δύναμη τον ωθεί να διακριθεί και να γίνει σημαντική, αξιόλογη και χρήσιμη προσωπικότητα στην κοινωνία.Η φιλοδοξία δηλαδή είναι μια ανάγκη της ψυχής να αποκτήσει τιμή, δόξα, κοινωνικά οφέλη , αξιόλογο επάγγελμα και να καταξιωθεί μέσα στην κοινωνία.

Η φιλοδοξία παράλληλα με την φρόνηση οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία και στη βίωση της ευδαιμονίας και εσωτερικής πληρότητας.Η έλλογη φιλοδοξία φέρνει θετικά αποτελέσματα, ολοκληρώνει το άτομο ως δημιουργική και οργανική μονάδα του συνόλου και δέχεται την προσφορά του.Η άλογη όμως και υπέρμετρη φιλοδοξία φέρνει την διάσταση και την αντινομία.Προβάλλει το ατομικό συμφέρον και την δύναμη των ολίγων,που δρούν αυταρχικά σε βάρος των πολλών.Συγχρόνως καλλιεργεί την κοινωνική κακοδαιμονία και διαταράσσει τη σχέση ισορροπίας και ευστάθειας της κοινωνικής ομάδας.

Η έλλογη όμως φιλοδοξία καλλιεργεί και διαπλάθει το άτομο σε αξιόλογη και υπεύθυνη προσωπικότητα.Έχει αντίχτυπο στο πνεύμα και στη ψυχή του.Σμιλεύει το χαρακτήρα του.Χαλυβδώνει τη θέληση και αποφασιστικότητά του.Οδηγεί τα βήματά του στη δημιουργία Εμπλουτίζει τον εσωτερικό του κόσμο με τις ηθικές δυνάμεις του θάρρους,της υπομονής,της επιμονής και του αγώνα.

Η αγάπη για τις διακρίσεις κατευθύνει τον άνθρωπο σε έργα καλά και έντιμα, γιατί εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει άσβηστα τα χνάρια του στο πέρασμα της ιστορίας και να θέσει με συνέπεια και αξιοπρέπεια τη σφραγίδα της προσωπικής του συμβολής στο χώρο της δημιουργίας.Συντελεί στη βελτίωση του επιπέδου ζωής,στη πρόοδο,στην καλλιέργεια των τεχνών και των επιστημών.

Ο φιλόδοξος είναι άτομο με όνειρα, στόχους, επιδιώξεις, ιδέες και ιδανικά και αγωνίζεται ν’αποχτήσει δόξα και κοινωνική προβολή.Ο αγώνας του επιδρά στο σύνολο.Είναι ωφέλιμο και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας και προσφέρει με τη δημιουργική παρουσία του πολύτιμες υπηρεσίες.Παίζει ρόλο στη πολιτική και στην οικονομία.Με τις γνώσεις του,τη μορφωσή του,το επάγγελμά του και την ηθική του καλλιέργεια συντελεί στην πρόοδο και την πολιτική ανάπτυξη.

Αυτός που αγαπά τις διακρίσεις και επιζητεί τον έπαινο των συνανθρώπων του, αγωνίζεται για το δίκιο,το καλό,το αγαθό,την εξάλειψη της αδικίας,της δυστυχίας,του πόνου,της αμορφωσιάς,της κοινωνικής αδιαφορίας,του μίσους,της αδιαλλαξίας και της κακίας.Αγωνίζεται για να βελτιώσει τις καθημερινές συνθήκες ζωής και εργασίας καθώς και την διαμόρφωση της κοινωνίας πάνω στις αρχές της αλήθειας,της ελευθερίας,της δικαιοσύνης και της ισότητας.Παλεύει για μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή, όπου όλοι θα ζούν με πνεύμα ομόνοιας, αλληλεγγύης και συνεργασίας.Έτσι προχωρά μπροστά το κοινωνικό σύνολο και γνωρίζει τα αγαθά της ειρήνης και της ευημερίας.

Η αγάπη, λοιπόν,για τις διακρίσεις καταξιώνει τα άτομα σε αυτόνομες, αξιόλογες και δημιουργικές προσωπικότητες και τα οδηγεί σε έργα προόδου και δημιουργίας,προς τα καλά και τα έντιμα.

‘’Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση ‘’Σωκράτης

ΒΙΣΚΑ ΖΩΗ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ