Το Σαφραν grill ζητάει 1 άτομο για θέση τυλιχτή και 1 άτομο με γνώση υπολογιστή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948085258.