Ζητείται Οδηγός – Διανομέας από την εταιρεία Αφοί Ξανθόπουλοι Ο.Ε για ημιαπασχόληση.

Η εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.

Βιογραφικά με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected]