Ζητείται άτομο με πτυχίο Ζωικής Παραγωγής ή αντίστοιχης σχολής, για εργασία στην Χοιροτροφική Μονάδα της επιχείρησης «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε» στα Σέρβια. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6978444596 και 2464022850.