Εφ’ όσον οι άνθρωπο επεκτείνονται στον ζωτικό χώρο των αγρίων ζώων είναι βέβαιο ότι αυτά θα αναζητήσουν τροφή σε κατοικημένες περιοχές, με ότι συνεπάγεται για τις ζημίες που προκαλούν.