Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού Λόγου» μετά την νέα καταγγελία για σοβαρό περιστατικό bullying από μαθήτρια γυμνασίου της περιοχής μας, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές της εκπαίδευσης. Τόσο η περιφερειακή διεύθυνση, όσο η δευτεροβάθμια, αλλά και ο γυμνασιάρχης και η υπεύθυνη σχολικού εκφοβισμού του σχολείου έλαβαν γνώση. Αυτό που κυριάρχησε είναι οι συντονισμένες ενέργειες για την προστασία των θυμάτων , αλλά και τον περιορισμό του θύτη. Βεβαίως όπως συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων ο θύτης είναι γνωστός , αλλά …Στο εξής θα ληφθεί μέριμνα να ενημερωθεί και η δικαιοσύνη με την Κοζάνη να μη διαθέτει εισαγγελέα ενηλίκων παρά μόνο επιμελητή.
Ι.Π.