Πραγματοποιήθηκα τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Νικόλαου Τζημόπουλου με τίτλο «Σύγχρονοι οικοδόμοι του πολιτισμού» με βασικό θέμα του ανθρώπους που εργάσθηκαν στην ανέγερση του κτηρίου της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Διάρκεια έκθεσης 02/10/2023 έως 15/10/2023.