Είκοσι πέντε καταρτιζόμενους σε δύο τμήματα  αριθμεί το Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ μέσα στις εγκαταστάσεις των Σχολών ΔΕΗ (εντός του ΑΗΣ Καρδιάς) εκ των οποίων οι εννιά είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Αυτοματισμών είναι οι δύο ειδικότητες που δημιουργήθηκαν την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, με δύο ακόμα νέα τμήματα να προγραμματίζονται για την περίοδο 2019-2020.

Η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η εξειδίκευση είναι οι βασικοί λόγοι που επιλέγει ένας πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να καταρτιστεί στα Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ.Το magazzinoσυνομίλησε με τρεις πτυχιούχους καταρτιζόμενους, οι οποίοι και κατέθεσαν τις εμπειρίες τους.Ένας εξ αυτών δίνει έμφαση στην ύπαρξη υπερσύγχρονων εργαστηρίων της σχολής, όπου με τον πλούσιο εξοπλισμό της παρέχουν τη δυνατότητα να έρθουν οι σπουδαστές  σε επαφή με το αντικείμενό τους.

Αν και για κάποιους το μέλλον της εταιρίας κρίνεται αβέβαιο, για τους τρεις σπουδαστές δεν χάνεται η ελπίδα για τις δυνατότητες της ΔΕΗ. Η εκμετάλλευση της Πτολεμαΐδας 5, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τα κατάλληλα κονδύλια μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όποιες δυσκολίες υπάρχουν και να συνεχίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε με τη μορφή λιγνίτη είτε με άλλες μορφές, αναφέρει ένας καταρτιζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

«Κατά τη γνώμη μου είναι από τα καλύτερα ιδιωτικά ΙΕΚ που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα» προσθέτει ο πρώτος. «Ανεπιφύλακτα θα συνιστούσα σε όλους να παρακολουθήσουν το Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι καθηγητές της σχολής είναι ήδη εργαζόμενοι της ΔΕΗ με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της επιχείρησης. Επίσης σε μια επικείμενη έρευνα αναζήτησης σχολών θα διαπιστώσουν ότι το Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ δεν συγκρίνεται με άλλα όμοια ιδρύματα διότι είναι μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και διαθέτει υπερσύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια», συμπληρώνει ο δεύτερος.

«Θα προέτρεπα αποκλειστικά και μόνο παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν κάπου στις πανελλήνιες ή πέτυχαν και δεν τους καλύπτει η ειδικότητα στην οποία πέτυχαν. Όπως επίσης παιδιά τα οποία έχουν σαν σκέψη την φοίτηση σε κάποιο άλλο ιδιωτικό ΙΕΚ», αναφέρει ο τρίτος τεχνολογικής εκπαίδευσης .

Σε ερώτηση για τη διαφοροποίηση του Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ από άλλες τεχνικές σχολές και οι τρεις  καταρτιζόμενοι συμφωνούν ότι τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, αλλά και η πρακτική άσκηση εντός της ΔΕΗ τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους.

«Η εξειδίκευση, τα εργαστήρια, τα εργαλεία, τα μηχανήματα και γενικότερα όλες οι παροχές που σου προσφέρει το συγκεκριμένο Ι.Ι.Ε.Κ. δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά αλλού». «Η κύρια διαφορά του είναι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, όργανα και συσκευές που σίγουρα δεν βλέπεις και χρησιμοποιείς σε αντίστοιχα ΙΕΚ όπως και η τεχνογνωσία που μπορεί να σου παρέχει η ΔΕΗ από την πιο απλή κατασκευή ως την πιο σύνθετη. Επίσης η πρακτική άσκηση που θα κάνω εντός της επιχείρησης θα μου δώσει ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα για αποκόμιση εμπειριών και γνώσεων στην ειδικότητα μου».

«Το γεγονός που καθιστά το Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ  στα κορυφαία ΙΕΚ της χώρας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων, να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην επιχείρηση της ΔΕΗ. Είναι καθοριστικός παράγοντας διότι επιτρέπει στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν την πρακτική  τους σε εγκαταστάσεις όπου έρχονται εξολοκλήρου σε επαφή με το αντικείμενο των σπουδών τους κάτι που αργότερα αδιαμφισβήτητα θα τους βοηθήσει στην προσωπική τους εξέλιξη στην αγορά εργασίας» απαντούν  οι τρεις τριτοβάθμιοι καταρτιζόμενοι.

Νέες ειδικότητες

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, προτίθεται να λειτουργήσει ακόμα δύο νέες ειδικότητες, παρέχοντας περισσότερες επιλογές στους νέους της περιοχής.

 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

O απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και  μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων ή ως στέλεχος σε:

 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Οποιοδήποτε Διοικητικό Τμήμα επιχείρησης
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη /καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ). Ενδεικτικά:

 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και ανεμογεννητριώνγια τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια
 • Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση
 • Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση ή ψύξη

Οι τομείς απασχόλησης είναι στους Κλάδους της Παραγωγής Ενέργειας (δημόσιες και ιδιωτικές).

Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.

Με την προσθήκη αυτών των ειδικοτήτων μπορεί κανείς να επιλέξει μεταξύ τριών ειδικοτήτων στις τεχνολογικές εφαρμογές (Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών, Ενέργειας,Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ή Τεχνικός Αυτοματισμών) με τις δύο τελευταίες να λειτουργούν από την περσινή χρονιά. Στη Διοίκηση και Οικονομία προστίθεται από  φέτος η ειδικότητας Στελέχους  Διοίκησης και Οικονομίας με  τα τμήματα του Ι.Ι.Ε.Κ. της ΔΕΗ από δύο να αυξάνονται σε τέσσερις .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

-Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

-Τεχνικός Αυτοματισμών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

-Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων και στις τέσσερις ειδικότητες,πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 • Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ),
 • Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ),
 • Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών,
 • Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ),
 • Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ),
 • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»

Μπείτε στο iekdei.gr και μάθετε περισσότερα για τις ειδικότητες, την φιλοσοφία της εκπαίδευσης στης ΔΕΗ, τις εγκαταστάσεις και τις παροχές.

Κάντε σύντομα την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο iekdei.gr για το τμήμα ή τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν. Οι υπεύθυνοι του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να οριστεί το ραντεβού σας.

Email: [email protected], τηλέφωνα 24610 96286 & 24610 86063.