Διευκρινίσεις όσον αφορά στις οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα ΑΕ.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος σε μορφή pdf