Εδώ και πέντε λεπτά ένα μεγάλο κομμάτι της Κοζάνης είναι βυθισμένη στο σκοτάδι .Μια γραμμή είναι εκτός και γίνονται ενέργειες για να εντοπιστεί η βλάβη. Η βλάβη προερχόταν σε καλώδιο μέσης τάσης στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.