Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες, ότι λόγω βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου στο δημοτικό κτίριο επί της Π. Χαρίση , η επικοινωνία με τις υπηρεσίες μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Για την Πολεοδομία : poledomia@cityofkozani.gov.gr
Για την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη: Doled@kozanh.gr

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.