Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς «Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ» σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου, που αρίστευσαν (18,1 και πάνω) την προηγούμενη χρονιά για το παρακάτω σχολικό έτος, καταγόμενοι από την Σιάτιστα, μετά από επιλογή:

Σχολικό έτος 2021-2022, δέκα πέντε (15) υποτροφίες (αριστεύσαντες προηγούμενου έτους 2020-2021).

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Βοΐου (Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας) αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι 30/06/2022.

Έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου https://voio.gr/prosklisi-gia-ypotrofies-theodorou-manousi-kata-to-scholiko-etos-2021-2022/ καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου στο τηλ. 2465 3 50112 .