Υπεγράφη, παρουσία του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή, μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη, του Προέδρου της ΔΕΥΑΒ κ. Αλέξανδρου Ζιμπιλίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας
«Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των συνοδών έργων για το οικιστικό σύνολο του οικισμού της Σιάτιστας. Το παρόν έργο, σε συνδυασμό με το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σιάτιστας» το οποίο έχει ήδη εκτελεστεί και παραδοθεί, θα επιλύσουν οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων του οικισμού Σιάτιστας σύμφωνα πάντα με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους.

Η πρόταση χρηματοδότησης υποβλήθηκε μετά από τεκμηριωμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό από το Δήμου Βοΐου και φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.548.387,10ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (πρώην Φιλόδημος Ι).

Ο βιολογικός καθαρισμός Σιάτιστας μαζί με το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί έργο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, η ολοκλήρωση του οποίου θα σημάνει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει την επιμονή της Δημοτικής Αρχής στην επίλυση διαχρονικών ζητημάτων και την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου.