Από τη συμμετοχή μας ως επισκέπτες στο συνέδριο – έκθεση προϊόντων αγροδιατροφής στο New Jersey και τις συναντήσεις μας με εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην Αμερική.

Σημαντικές γνώσεις και γνωριμίες χωρίς τις οποίες δε μπορούν να προωθηθούν τα προϊόντα μας στην καλλίτερη αγορά του κόσμου.

Μεγάλη η δύναμη των ομογενών μας που κατέχουν τα περισσότερα εστιατόρια ποιοτικού φαγητού στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους η ελληνική κουζίνα κερδίζει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στην Αμερική. Επεκτείνουν οι Έλληνες τις δουλειές τους.

Με σωστούς χειρισμούς και έξυπνους θέλουμε και μπορούμε να ανοίξουμε τα φτερά μας ως Δυτική Μακεδονία ακόμα πιο δυνατά στην αγορά αυτή.

Έχουμε το σχέδιο και τα χρήματα για να πετύχουμε!!