Μπορεί το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης να θεώρησε σκόπιμη τη σύσταση καλλιτεχνικής επιτροπής, αλλά δεν φρόντισε για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών το καλοκαίρι. Έτσι δεν λειτούργησαν φέτος τα θερινά θεατρικά εργαστήρια χωρίς καν να βγει κάποια ανακοίνωση προς ενημέρωση του κοινού. Στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό φυσικά υπάρχουν εργαστήρια και μάλιστα διευρυμένα με νέο υπεύθυνο, τον Πάνο Νάκο, μέλος της τριμελούς καλλιτεχνικής επιτροπής.

Ι.Π.