Εγκρίθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου από το Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης  οι όροι της προκήρυξης και εκ νέου διενέργεια προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του «Καλλιτεχνικού  Διευθυντή».

Στα ειδικά προσόντα πρόσληψης αναφέρεται ότι:

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4479/2017 – (ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017) και αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους προερχόμενο από το χώρο του, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο και έχει μια από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Θεατρολόγος, Θεατρικός Συγγραφέας, Κριτικός Θεάτρου,Συνθέτης ή Χορογράφος, Μεταφραστής Θεατρικών Έργων, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην  οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε πρέπει να έχει αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 30 του ν. 4479/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης διαδικασία. Για την πρόσληψη του Διευθυντή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Δηλαδή προστέθηκε και η 5ετία που είχε αφαιρεθεί και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού .

Δείτε εδώ την απόφαση

Ι.Π.

Επιστολή απογοήτευσης του ΥΠ.ΠΟ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης για τις εκπτώσεις στα προσόντα του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης που αδυνατεί να αντιληφθεί τις αντιρρήσεις της Π.Δ.Μ. στην έγκριση της τετραμερούς σύμβασης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βάζει φρένο στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης: Να εφαρμοστούν οι όροι της τετραμερούς σύμβασης

Η επαγγελματική εμπειρία του νέου καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και η τετραμερής σύμβαση που απειλείται

Με απολυτήριο γυμνασίου, χωρίς πενταετή επαγγελματική εμπειρία, αλλά με βαθμολόγηση η πρόταση για τον τρόπο επιλογής του νέου καλλιτεχνικού  διευθυντή του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης