Από τις έντεκα επιτάξεις στο Μαμάτσειο, εννιά με ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς της περιοχής και δύο εκτός ευδοκίμησαν μόνο οι τέσσερις. Οι τρεις δεν μπορούσαν καθόλου, τρεις έκαναν αίτηση εξαίρεσης και ένας είχε ήδη ενσωματωθεί οικειοθελώς στο προσωπικό του νοσοκομείο. Τέσσερις μόνο συνεχίζουν σε πλήρες ωράριο.

Ι.Π.