Απόφοιτη νηπιαγωγός με εμπειρία ως babysitter αναζητεί εργασία, είτε για φύλαξη παιδιού και δημιουργική απασχόληση, είτε φύλαξη ηλικιωμένων γυναικών (όχι κατάκοιτων). Πληροφορίες με προσωπικό μήνυμα στο Facebook.