Πολλά τρέχουν με την εξέλιξη έργων ΑΠΕ με Γαλατινή- Εράτυρα -Σιάτιστα τόνισε ο δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής στο δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης. Το δικαστήρια για τα ασφαλιστικά μέτρα με τις τρεις ανεμογεννήτριες  στην θέση Γρίβα αναβλήθηκε στις 6 Ιουνίου μετά από αίτημα της εταιρείας . «Η εταιρεία φαίνεται να εξετάζει ένα μεγάλο ανταποδοτικό έργο» συνέχισε ο δήμαρχος μετά τις πιέσεις και με τα ασφαλιστικά και για την μη έλευση του καλωδίου για τη σύνδεση με τον υποσταθμό .Θέμα τίθεται με τον Ελλάκτωρ που ήρθε με 80.000 ευρώ αυξημένη προσφορά για να ξεκινήσουν το έργο της Γαλατινής .Ο Δήμος ζητάει περισσότερα .Η εγγυητική στα ταμεία του δήμου είναι ύψους 50.000 ευρώ .Για το αιολικό πάρκο στη Βλάστη ζητούν διέλευση από την Γαλατινή .

Αναβρασμός επικρατεί στη Γαλατινή και στη Δυτική Μακεδονία για την δραστηριοποίηση της Kiefer και των θυγατρικών της ανέφερε ο Μιχάλης Καραμπατζιάς .Μίλησε για μεγάλη καταστροφή του φωτοβολταϊκού στην Γαλατινή αναφερόμενος και στην Καλαμιά. Ως πληγή μέσα στη Σιάτιστα χαρακτήρισε την κατασκευή ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού σε μια από τις σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες .

Επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία ακούστηκαν στην έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019.Σύμφωνα με τους ορκωτούς ζητείται η διοίκηση να προβεί στα προσήκοντα μέτρα για την είσπραξη των απαιτήσεων προηγούμενων χρόνων ύψους 1 εκ περίπου λαμβάνοντας υπόψη τις παραγραφές.

Εκκρεμούν αγωγές 761.000 ευρώ εις βάρος του δήμου που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η έκβασή τους, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 365.000 ευρώ. Τα φορολογικά αποτελέσματα τελευταίων χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικά, ενώ το κεφάλαιο της ΔΗΚΕΒΩ 58.000 ευρώ με βάση τον ισολογισμό ανέρχεται σε 379.000 ευρώ.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Κάτω τα χέρια από το Μπούρινο -Χρήστος Ζευκλής: Η μάχη θα δοθεί πάνω στο Μπούρινο και πάνω στο Άσκιο

Ο Δήμος Βοΐου κινείται με ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για το αιολικό στο όρος Βέλια

Χρήστος Ζευκλής: 500 στρέμματα είναι η Γαλατινή και γύρω της είναι 25.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά