Φωτογραφίες από fb:Μ.Π.Σ Γαλατινής, Καλλιόπη Βέττα, Παρασκευή Βρυζίδου