Σχέδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίµµατα, η οποία θα προστεθεί στο µείγµα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ της χώρας, ετοιµάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόµο για τα «φουγάρα» της καύσης των στερεών αποβλήτων που κινητοποιούν τους µεγαλύτερους οµίλους της χώρας και επενδύσεις ύψους περίπου 1,5 δισ. Το προανήγγειλε ο Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας μίλησε στο Balkan Energy Forum λέγοντας ότι η ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε ενεργειακά τα υπολείμματα των απορριμμάτων όλων των περιφερειών στη Βόρειο Ελλάδα στην ενεργειακή καρδιά της χώρας , στη Δυτική Μακεδονία.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «business stories», το ενδιαφέρον της για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της ενέργειας από απορρίµµατα έχει εκδηλώσει ήδη η ∆ΕΗ, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της στην Αττική ή ακόµη και στη ∆υτική Μακεδονία. Στο παιχνίδι θεωρείται βέβαιο ότι θα εµπλακεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ο όµιλος της Motor Oil.

Η µελέτη
Αν και έχουν περάσει χρόνια από τις πρώτες κυβερνητικές εξαγγελίες για την καύση απορριµµάτων, το «φρούτο» δείχνει τώρα να αρχίζει να ωριµάζει. Εντός των ηµερών αναµένεται να παραδοθεί στο ΥΠΕΝ η τελική µελέτη που έχει αναθέσει στις εταιρείες Enviroplan και ΕΤΚΑ για την ενεργειακή αξιοποίηση.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η µελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή ενέργειας από απορρίµµατα είναι µια εφικτή λύση, αλλά συγχρόνως και αναγκαία για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος για µείωση κάτω του 10% της ταφής των αποβλήτων τα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, η µελέτη κάνει µια εκτίµηση των ποσοτήτων καυσίµου (ανεξαρτήτως ποιότητας) που θα παράγουν οι νέες µονάδες διαχείρισης αποβλήτων (SRF, RDF), το οποίο προσδιορίζεται µεταξύ 1.200.000 έως 1.600.000 τόνους. Ενα τµήµα από αυτές τις ποσότητες θα πάει στα τσιµεντάδικα και το υπόλοιπο θα καίγεται σε ενεργειακές µονάδες. Σύµφωνα µε κυβερνητικό σχέδιο, η προετοιµασία του ΥΠΕΝ θα ξεκινήσει µετά το καλοκαίρι ώστε οι διαγωνισµοί να βγουν στον αέρα από το 2025.

Χωροθετήσεις
Η µελέτη χωροθετεί επίσης τις προτεινόµενες θέσεις για τις µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης µε γεωγραφικό προσδιορισµό που µε βάση τα δύο σενάρια που έχουν εξεταστεί βάζει στην αγορά από 5 έως 6 εργοστάσια. Μία µονάδα θα φιλοξενηθεί στην Αττική και πιθανώς άλλη µία στη Βοιωτία, µία στην Πελοπόννησο, µία στην Κρήτη, πιθανώς µία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και µία στη ∆υτική Μακεδονία. Οι νέες µονάδες δεν θα υλοποιηθούν µε Σ∆ΙΤ, αλλά µε ίδια χρηµατοδότηση µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του prlogos.gr ο Δήμος Κοζάνης δεν είναι ιδιαίτερα θετικός σε αυτήν την προοπτική .

Ι.Π.

Με πληροφορίες από: https://www.protothema.gr/publications/1006/BS_1006.pdf

Μιχάλης Γεράνης από Κοζάνη: Το σχέδιο αξιοποίησης  των υπολειμμάτων των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία προχωράει- Ήρθε η ώρα  το εργοστάσιο να δώσει  φτηνή ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες