Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, ακυρώνεται λόγω πένθους ο καλοκαιρινός χορός του Μορφωτικού Συλλόγου Καστανιάς