Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε την χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 24,993 MW, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στη θέση «ΧΑΡΑΥΓΗ 5» και 30 MW, εντός του ΛΚΔΜ, στη θέση «ΧΑΡΑΥΓΗ 1» τ της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, με φορέα του έργου την εταιρεία με φορέα του έργου τη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Το πολύγωνο βρίσκεται σε έκταση συνολικού εμβαδού 338.327,00 τ.μ. και το δεύτερο σε 763.185,93 τ.μ.

Επίσης αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού ισχύος 14, 9 MW, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας σε έκταση 759 στρεμμάτων , στη θέση «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 1» και 18 ΜW, εντός του ΛΚΔΜ στη θέση «ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2» τ των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής και Πτολεμαΐδας σε έκταση 491 στρεμμάτων. Η πρόσβαση θα γίνεται από την επαρχιακή οδό Καρδιάς – Πτελεώνα – Ακρινής και υφιστάμενες οδούς.

Ιδιοκτήτες των εκτάσεων είναι η «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» (κατόπιν απαλλοτριώσεων) και έχουν εκμισθωθεί από την εταιρεία «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ι.Π.